Digitalizácia stavebných projektov vám zaistí…

Papier, telefón alebo e-mail sú v dnešnej dobe najčastejšie používané nástroje komunikácie a administratívy. Tým ale narastá miera strateného času potrebného k získanie a overenie skutočne platných informácií. Preto sme sa rozhodli všetkým účastníkom stavby maximálne zefektívniť komunikáciu a významne tak ušetriť čas a finančné prostriedky.

V našom tíme nájdete odborníkov na BIM problematiku a digitalizáciu. Práve vďaka nim dokážeme naplniť požiadavky našich klientov a posunúť procesy projektov na úroveň 21. storočia. Máme skúsenosti s EIR, BEP, BIM protokolom a ďalšími dokumentmi, ktoré sú pre úspešný proces digitalizácie potrebné.

Contract Management

BIM konzultačná činnosť

Pomôžeme vám pripraviť všetko potrebné k zavedeniu metódy BIM do vašej spoločnosti. BIM manažér zabezpečí jej funkčnosť v rámci všetkých stavebných projektov. Zároveň vytvorí procesné dokumenty (PIR, EIR) a stanoví projektové metódy postupu pre tvorbu informácií. BIM koordinátor následne vykoná kontrolu a koordináciu MIDP/TIDP a administrátor CDE nastaví administratívu a workflow v danej oblasti.

Softvérové riešenie PROCONOM

Zaistíme nasadenie a prepojenie softvérového riešenia pre riadenie stavebných projektov. Asistujeme pri implementácii do štruktúry spoločnosti aj pri jednotlivých stavbách. Naučíme vás používať jednotlivé moduly softvéru, ako je CDE (audit, DMS a workflow), elektronický stavebný denník, online rozpočet, business intelligence, finančný plán a ďalšie harmonogramy v reálnom čase, 2D/3D prehliadač či IoT.

Pozvite rytierov stavebníctva k svojmu projektu

Udatnosť, odbornosť a zodpovednosť sú cnosti našich odborníkov

Realizácie stavebných projektov, ktoré máme za sebou

  • Aplikácia BIM na pilotných projektoch v rámci Slovenska

Tvoríme spoločnosť stojacu na zodpovednosti každého z nás.

Rytieri CM