Contract management vám zaistí…

Každý stavebný projekt je jedinečný, a preto tiež náročný na organizáciu a administratívu. V rámci balíčka služieb contract managementu sa namiesto vás postaráme o dohľad nad plnením uzatvorených zmlúv a ako experti na riadenie stavebných projektov zaistíme prípravu podkladov pre zabezpečenie súladu so zmluvou. Aby sme ušetrili váš čas, kompletne pokryjeme komunikáciu a koordináciu medzi zmluvnými stranami. Môžete sa na nás spoľahnúť tiež v oblasti riadenia a evidencie korešpondencie všetkých zainteresovaných zmluvných strán.

Contract Management

Claim management

Posúdime za vás oprávnenosť claimov v súlade so zmluvou a vzniknutou rizikovou udalosťou. Budeme vám po ruke v prípade tvorby a udržiavania záznamov pre potreby claimov a riadenia zmluvných rizík či ich dopadov. Zaoberáme sa analýzami v rámci delay managementu, na ktorého základe kvantifikujeme časové dopady v súvislosti s claimami. Posúdime a kvantifikujeme finančné náklady v quantum problematike.

Variation management

Postaráme sa o riadenie potenciálnych variácií, teda zásadných technických zmien na diele.

Time management

Vytvoríme a posúdime stavebné harmonogramy, na ktorých dodržiavanie budeme následne dohliadať. V priebehu realizácie budeme tiež overovať formálne a vecné požiadavky aktualizovaných harmonogramov a navrhovať potenciálne úpravy.

Cost management

Vykonáme revízie a kontroly rozpočtu stavby, posúdime investorskú cenu a pripravíme výkaz výmer vrátane nacenenia potenciálnych variácií. Dohliadneme na úpravy projektového rozpočtu pri zmene nákladov v súlade s uzavretými zmluvami.

Pozvite rytierov stavebníctva k svojmu projektu

Udatnosť, odbornosť a zodpovednosť sú cnosti našich odborníkov

Realizácie stavebných projektov, ktoré máme za sebou

Contract management (Claim management + Time management + Variation management + Cost management)

  • Skúsenosti s výkonom contract managementu na diaľničných, cestných, železničných a pozemných stavbách prevažne pri využívaní zmluvných podmienok podľa Žltého a Červeného FIDICu
  • Skúsenosti s kompletným projektovým riadením stavby ako súčasť a člen projektového tímu
  • Zabezpečovanie Ad-hoc poradenskej služby pri riešení nepredvídateľných okolností a iných krízových situácií počas výstavby
  • Služby pre stavebné projekty v rámci Slovenskej a Českej republiky v stavebných nákladoch viac ako 1 miliarda €

Claim management (Quantum + Delay management)

  • Skúsenosti s kompletným riadením procesu uplatňovania a obhajoby nárokov našich klientov
  • Rozsiahle skúsenosti s riešením problematiky nárokov na predĺženie lehoty výstavby a súvisiacich finančných dopadov za viac ako 50 miliónov €
  • Uznané a preplatené nároky našich klientov celkom vo výške viac ako 100 miliónov €

Tvoríme spoločnosť stojacu na zodpovednosti každého z nás.

Rytieri CM