Naše referencie: Čo už máme za sebou

Sme radi, keď za nás môžu hovoriť naše činy. Pozrite sa na realizácie, na ktorých sme mali možnosť sa podieľať a prispieť k ich úspešnému dokončeniu. Nabudúce sa stretneme pri vašom stavebnom projekte?

Referencie

Realizácie stavebných projektov, ktoré máme za sebou

Naša spoločnosť pracuje na slovenskom trhu od roku 2018. Počas tohto obdobia sme ako spoločnosť vykonávajúca poradenstvo pri riadení a riešení problémov počas výstavby úspešne spolupracovali v rámci Slovenska, Česka a Poľska na viac ako 130 projektoch v rámci výstavby cestnej a železničnej infraštruktúry, ako aj pozemného staviteľstva a výstavby priemyselných parkov, najmä v nasledovných odvetviach.

Contract management

Contract management (Claim management + Time management + Variation management + Cost management)

 • Skúsenosti s výkonom contract managementu na diaľničných, cestných, železničných a pozemných stavbách prevažne pri využívaní zmluvných podmienok podľa Žltého a Červeného FIDICu
 • Skúsenosti s kompletným projektovým riadením stavby ako súčasť a člen projektového tímu
 • Zabezpečovanie Ad-hoc poradenskej služby pri riešení nepredvídateľných okolností a iných krízových situácií počas výstavby
 • Služby pre stavebné projekty v rámci Slovenskej a Českej republiky v stavebných nákladoch viac ako 1 miliarda €

Claim management (Quantum + Delay management)

 • Skúsenosti s kompletným riadením procesu uplatňovania a obhajoby nárokov našich klientov
 • Rozsiahle skúsenosti s riešením problematiky nárokov na predĺženie lehoty výstavby a súvisiacich finančných dopadov za viac ako 50 miliónov €
 • Uznané a preplatené nároky našich klientov celkom vo výške viac ako 100 miliónov €

Expertná činnosť

Analýzy a expertné posudky

 • Skúsenosti s výkonom analýz a expertných posudkov na diaľničných, cestných, železničných a pozemných stavbách prevažne pri použitých zmluvných štandardoch podľa Žltého a Červeného FIDICu
 • Retrospektívne nezávislé posúdenie nárokov z časového a finančného hľadiska za účelom dosiahnutia dohody zmluvných strán a predídeniu sporov

Metodická činnosť

Sporová agenda

 • Expertné posudky a odborná asistencia pri príprave k adjudikácii a k arbitrážnemu konaniu v spolupráci s právnymi zástupcami klienta

Vzdelávanie

 • Skúsenosti so školeniami na mieru pre veľké investorské organizácie a pre zhotoviteľské spoločnosti
 • Spolupráca s expertným centrom pre spoluprácu v stavebníctve www.ccconsulting.cz/skoleni/
 • Spolupráca v rámci školení s organizáciou CACE

Digitalizácia

 • Aplikácia BIM na pilotných projektoch v rámci Slovenska

Pozvite rytierov stavebníctva k svojmu projektu

Udatnosť, odbornosť a zodpovednosť sú cnosti našich odborníkov

Tvoríme spoločnosť stojacu na zodpovednosti každého z nás.

Rytieri CM