Kto je Contract Management Slovensko?

Ako odborníci v oblasti stavebníctva, digitalizácie a analytiky ponúkame široké spektrum služieb, ktoré pokrývajú všetky aspekty riadenia a fázy realizácie stavebných projektov. Dodržiavame a starostlivo sledujeme súčasné trendy a nároky na stavby, zavádzame digitalizáciu a inšpirujeme sa modernými trendmi vo svete stavebníctva.

Contract Management v číslach

vznik spoločnosti

úspešných projektov

skvelých zamestnancov

Prečo si pre váš stavebný projekt vybrať Contract Management Slovensko?

Všetky naše služby zastrešuje tím zložený z odborníkov s bohatými skúsenosťami v oblasti stavebníctva. Vďaka tomu zaistíme, že vaše projekty budú realizované v súlade s najvyššími štandardmi kvalityv rámci časového harmonogramu. Priebežne komunikujeme so všetkými stranami, a tak vás udržiavame v obraze ohľadom všetkých dôležitých aspektov vášho projektu. Veríme, že každý projekt je jedinečný, a preto radi prispôsobíme služby vašim konkrétnym potrebám a požiadavkám.

S kým sa u nás stretnete?

Ondřej Vaněček

Ondřej Vaněček

generálny riaditeľ

Karol Orlovský

Karol Orlovský

obchodný riaditeľ

Pridajte sa...
Ondřej Vaněček

Katarína Chvosteková

prevádzková manažérka

Ondřej Vaněček

Jozef Drobec

projektový manažér

Ondřej Vaněček

Michaela Bulíková

senior konzultačný inžinier

Ondřej Vaněček

Tomáš Toman

konzultačný inžinier

Ondřej Vaněček

Monika Nussbaum

senior konzultant – právnik

Ondřej Vaněček

Erik Jurča

konzultačný inžinier

Ondřej Vaněček

Ľubomíra Filatová

konzultant – právnik

História

V roku 2016 založili Václav Větrovský a Martin Sklenář Contract Management Česko a naštartovali tak spoločnosť s desiatimi zamestnancami. O dva roky neskôr začali pôsobiť aj na slovenskom trhu. K dnešnému dňu je ich spolu s českými kolegami 50 a stále rastú!

Vízie a poslanie

Poslaním spoločnosti Contract Management Slovensko je zavádzať štandardy konzultačného inžinierstva a riadenia stavebných projektov. Riadime sa heslami:

ODLIŠNE – Stále hľadáme nové cesty, ako robiť prácu lepšie.

KVALITNE – Kvalita je základný atribút, ktorý nás odlišuje od konkurencie.

ŠTANDARDIZOVANE – Tvoríme poriadok a pravidlá tam, kde nie sú. Meníme a posúvame odvetvia konzultačného inžinierstva na Slovensku.

Dôležitú úlohu u nás hrá aj vzdelávanie, vďaka ktorému sa môžeme pružne prispôsobiť novým trendom a súčasnej legislatíve. Veľmi dobre vieme, že to, čo platí dnes, nemusí platiť zajtra.

Hodnoty

Sme presvedčení, že spoločnými silami môžeme dosiahnuť ciele, ktoré budú prospešné pre nás všetkých. Rytier sa pre nás stal symbolom štyroch hlavných cností, ktorých sa chceme v rámci spolupráce s našimi klientmi aj v pracovnom kolektíve držať.

NOVÁTORSTVO
Nebojíme sa ísť hrdo v prvej línii a objavovať nové cesty, ktorými ešte nikto pred nami nešiel.

GURÁŽ
Vieme sa postaviť prekážkam čelom.

ŠĽACHTETNOSŤ
Vieme podať pomocnú ruku, ak sa niekto ocitne v ťažkostiach.

GENTLEMANSTVO
Vážime si našich spolubojovníkov a máme úctu aj k našim protivníkom.

Etika

Ako správní rytieri contract managementu máme svoje zásady, ktoré sme zhrnuli do rytierskeho desatora:

  1. Pravý rytier dodrží čestné slovo. Preto neplytvaj sľubmi, ktoré nemôžeš dodržať a dbaj, nech sa na teba dá spoľahnúť.
  2. Ak niekto bude mať problém, buď šľachetný a podaj mu pomocnú ruku. Nikdy nevieš, kedy sa môžeš ocitnúť na druhej strane.
  3. Ku svojim spolubojovníkom a protivníkom sa správaj úctivo. Je to cnosť pravého gentlemana.
  4. Ako skúsený rytier buď pre ostatných vzorom a šír ďalej to, čo si sa sám naučil.
  5. Vždy konaj tak, aby si mohol byť na svoju prácu hrdý. Mysli ekonomicky! Tým, čo robíš, prispievaš nielen nášmu odboru, ale aj celej spoločnosti.
  6. Posúvaj svoje limity a postav sa prekážkam čelom. Maj guráž a vytrvalosť dobývať doposiaľ nepoznané.
  7. Neboj sa ísť v prvej línii, buď kreatívny a neustále hľadaj nové cesty, ako dosiahnuť cieľ. Novátorstvo je tajomstvom jedinečnosti.
  8. Ak si rytierom CM, máš poslanie tvoriť systém a budovať pravidlá v odbore stavebníctva a contract managementu.
  9. Tvoja krajina je svätá. Preto sa o ňu dobre staraj, udržuj poriadok a správaj sa ekologicky.
  10. Dodržiavaj termíny.

Tvoríme spoločnosť stojacu na zodpovednosti každého z nás.

Rytieri CM