Práca v Contract Managemente? Staňte sa rytierom slovenského stavebníctva!

Píšte s nami budúcnosť slovenského stavebníctva. V Contract Management Slovensko sme presvedčení, že najväčšia hodnota, ktorú môžeme ponúknuť, sú naši ľudia. Preto hľadáme talentovaných a zapálených kolegov či kolegyne, ktorí s nami budú chcieť zdieľať svoje znalosti a zručnosti, majú chuť sa neustále učiť a spolu s nami sa venovať rozvoju stavebníctva, projektovej činnosti, inžinieringu a ďalším oblastiam.

Rytier a rytierka CM

Flexibilná pracovná doba

Možnosť home office

Ročné odmeny formou 2 až 3 mesačných platov

5 sick days

Vzdelávanie a kurzy pre zamestnancov

Zmluva na dobu neurčitú

Firemné teambuildingy

Firemný notebook a telefón

Zaistené parkovacie miesto pred budovou spoločnosti

Pozrite sa na pozície, ktoré čakajú na vás!

Prebuďte v sebe rytiera a vydajte sa s nami na dobrodružné výpravy do sveta stavebníctva!

Kariéra – Contract Management

Taká je u nás firemná kultúra

V Contract Managemente nehľadáme „hotových“ zamestnancov. Naopak! Radi dávame priestor ambicióznym ľuďom s proaktívnym prístupom, ktorí chcú na sebe pracovať a rozvíjať sa v rôznych oblastiach. Vzdelávanie a rozširovanie vlastných kompetencií vždy radi podporíme.

V našej spoločnosti sa všetci navzájom poznáme a máme prehľad o tom, čo sa deje. A hoci sme súčasťou holdingu Liftrock, korporátne maniere nechávame za dverami. Aj napriek nárastu počtu zamestnancov a zakázok a s tým súvisiacej agendy, sa snažíme o zachovanie rodinného prístupu a priateľskej komunikácie.

Vždy nás poteší proaktivita, zodpovednosť a tímovosť. Zároveň sme si vedomí, že je neustále priestor na niečom pracovať. Preto sme otvorení každému námetu na zlepšenie nielen v rámci Contract Managementu, ale aj v celom Liftrocku.

Kódex rytiera je naša mantra

Aké pravidlá máme nastavené? Najlepšie ich popisuje naše rytierske desatoro:

  1. Pravý rytier dodrží čestné slovo. Preto neplytvaj sľubmi, ktoré nemôžeš dodržať a dbaj, nech sa na teba dá spoľahnúť.
  2. Ak niekto bude mať problém, buď šľachetný a podaj mu pomocnú ruku. Nikdy nevieš, kedy sa môžeš ocitnúť na druhej strane.
  3. Ku svojim spolubojovníkom a protivníkom sa správaj úctivo. Je to cnosť pravého gentlemana.
  4. Ako skúsený rytier buď pre ostatných vzorom a šír ďalej to, čo si sa sám naučil.
  5. Vždy konaj tak, aby si mohol byť na svoju prácu hrdý. Mysli ekonomicky! Tým, čo robíš, prispievaš nielen nášmu odboru, ale aj celej spoločnosti.
  6. Posúvaj svoje limity a postav sa prekážkam čelom. Maj guráž a vytrvalosť dobývať doposiaľ nepoznané.
  7.  Neboj sa ísť v prvej línii, buď kreatívny a neustále hľadaj nové cesty, ako dosiahnuť cieľ. Novátorstvo je tajomstvom jedinečnosti.
  8. Ak si rytierom CM, máš poslanie tvoriť systém a budovať pravidlá v odbore stavebníctva a contract managementu.
  9. Tvoja krajina je svätá. Preto sa o ňu dobre staraj, udržuj poriadok a správaj sa ekologicky.
  10. Dodržiavaj termíny.
Kariéra – Contract Management

Budete sa podieľať na veľkých stavbách

Rytieri Contract Managementu sa len tak niečoho nezľaknú, a preto spoločne tasíme svoje projektové meče na veľké projekty, ktoré posúvajú Slovensko ďalej. Spoločne sa zapojíme do výstavby cestnej a železničnej infraštruktúry, pozemného staviteľstva a výstavby priemyselných parkov.

Môžete sa tešiť aj na účasť na projektoch s environmentálnym presahom, kde využívame inovatívne nástroje digitalizácie s plným nasadením procesov BIM, ktoré zefektívňujú výstavbu.

Objavte s Contract Management svoj potenciál a postavte svoju kariéru na pevných základoch.

Rytierka CM